Seniorenorkest “Wedertklank” Is afkomstig uit Valkenswaard. Het orkest is een Seniorenorkest dat in 1980 is gestart onder de naam “Nooitgedacht”. In 2005 vonden wij modernisering hard nodig, dus er kwam een andere naam: “WEDERTKLANK”, een ander tenue, een sterk vernieuwd repertoire en er kwamen (jonge) dames bij. Het orkest telt momenteel zo’n 25 leden en het repertoire is geschikt om met meerdere thema’s te kunnen optreden. Denk aan: luisteren, meezingen, dansen, duitse feesten, carnaval, kerstuitvoeringen, e.d. Omdat het orkest ook enkele zangers telt zijn onze optredens altijd heel gevarieerd. We repeteren elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in het gebouw van Speeltuin Geenhoven aan de Tienendreef in Valkenswaard. Op woensdag 25 maart 2015 heeft de jarenlange, uitermate bevlogen voorzitter Theo Maassen, afscheid genomen bij Seniorenorkest “WEDERTKLANK”. Theo is opgevolgd door Jan Lutterman. We zijn een vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid) en ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 17205846. Ons bankrekeningnummer is: NL64 RABO 0152 9885 64 Tot slot: de naam “WEDERTKLANK” verwijst naar de naam van Valkenswaard in de Middeleeuwen. Het stadje heette toen Wedert wat marktplaats betekent. Omdat Weert en Nederweert ook reeds bestonden, is gekozen voor een naam die verwijst naar de beroemde valkenvangers/jagers uit ……jawel, Valkenswaard.
© Copyright 2020 - Seniorenorkest Wedertklank Valkenswaard
Seniorenorkest “Wedertklank” Valkenswaard
Welkom op de website van Seniorenorkest “Wedertklank” Valkenswaard
Onze sponsor